Bijpassende informatie:
Volwassenen
Bedplassen komt ook bij volwassenen voor. Het is minder bekend omdat er weinig over gepraat wordt. We kunnen er echter van uitgaan dat 85.000 tot 125.000 volwassenen nog in hun bed plassen (TNO Preventie en Gezondheid).

Er wordt bij volwassenen bijna nooit een lichamelijke oorzaak gevonden. Toch is het belangrijk contact op te nemen met uw huisarts om vast te stellen dat het om “Enuresis Nocturna”(nachtelijk bedplassen) gaat en niet om incontinentie (ongewenst urineverlies zowel overdag als ’s nachts).

Betreft het Enuresis Nocturna is een training met de Elther plaswekker te overwegen. U kunt contact opnemen met onze helpdesk en een vast aanspreekpersoon kiezen. U wordt tijdens de training persoonlijk begeleid.