De eregalarij
In ons pand te Tilburg hebben wij een lange gang met brieven, foto's en tekeningen van kinderen die met onze plaswekker droog geworden zijn. We noemen het onze eregalerij. We laten u enkele reacties zien. Uit privacy-overwegingen hebben we hier en daar namen en adressen weggelaten of onleesbaar gemaakt.


elther-brievenelther-brieven2elther-brieven3elther-brieven4elther-brieven5elther-brieven6elther-brieven7