Bijpassende informatie:
Bedplassen
Op dit moment plassen er in Nederland en België meer dan 150.000 personen in bed. Voor ouder en kind is het vaak een groot probleem. Kinderen schamen zich, worden onzeker en durven uit angst om geplaagd te worden, niet meer mee te doen aan schoolreisjes en logeerpartijen. Bij volwassenen is dit ook alles behalve een gespreksonderwerp.

15% van de 6-jarigen plast nog in bed. Het percentage bedplassers vermindert naarmate ze ouder worden.
Maar ook bij de volwassenen komt bedplassen voor, in mindere maten maar dit neemt niet weg dat dit een vervelende situatie is.

Hoewel u dus kunt zeggen "dat het vanzelf wel overgaat als men maar lang genoeg wacht" is het begrijpelijk dat u niet wilt wachten totdat uw kind vanzelf droog wordt, immers 1% van de volwassenen plast nog in bed.

Er zijn twee soorten bedplassers:
- Personen die nog nooit droog geweest zijn.
- Personen die na een droge periode opnieuw in bed gaan plassen.

Waarom de meeste in bed plassen of na een droge periode weer in bed gaan plassen is wetenschappelijk nooit vastgesteld. De meest gehoorde argumenten van bedplassen zijn:
• Wordt niet wakker, slaapt te diep.
• Na een verhuizing.
• Wordt geplaagd.
• Na een ziekenhuisopname.
• Is ziek geweest.
• Een sterfgeval in de familie.

Algemeen voor kinderen:
• Wij zijn bezig met een scheiding.
• Gaat voor het eerst naar school.
• Mijn kind gaat naar middelbaar onderwijs.
• Na de komst van een broertje of zusje.

Het is inderdaad een bekend gegeven dat personen die in bed plassen een hogere wekdrempel hebben. Onze ervaring is dat diepslapers na een plaswekkertraining diepslapers blijven, maar ze plassen niet meer in hun bed. Het is ook nooit bewezen dat personen die in hun bed plassen meer psychosociale problemen hebben als hun droge leeftijdsgenoten. Het bedplassen op zich kan wel een probleem worden. Blijft over, het feit dat u, uw partner of uw kind in bed plast en dat dit probleem opgelost moet worden zodat het zowel thuis als elders onbezorgd kan gaan slapen.

Als u, uw partner of uw kind aangeeft dat hij/zij het bedplasprobleem wil oplossen is het beter niet langer te wachten. Elke dag nat beddengoed en jaren van teleurstellingen kunnen worden voorkomen. In de medische wereld wordt de plaswekker aanbevolen als eerste keus om het bedplasprobleem op te lossen. Het is een redelijk eenvoudige methode.